Tinta de escribir

Un pequeno recuncho onde atopar un pouco de literatura, dende relatos ata poesía, así como algunha que outra crítica retranqueira. / Un pequeñi lugar en el cual encontrar un poco de literatura, desde relatos a poesía, así como alguna que otra crítica con humor.

<a href="https://twitter.com/share?ref_src=twsrc%5Etfw" class="twitter-share-button" data-size="large" data-text="Blog literario Tinta de escribir (@Tintadeescribir)" data-via="EscaparateLit" data-hashtags="Escaparate" data-show-count="false">Tweet</a><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>